Öğrencilerinizin Öğrenme Deneyimlerine Sahip Çıkın​

Modern tıp fakültesi ve öğrencileri için.  İnovasyonu
teşvik edin & öğrencilerin performansını geliştirin.

Lecturio Yaklaşımı:
Bilim Öğrenmek için Çabalamak

Kanıta dayalı tıbbı, kanıta dayalı bir şekilde öğretmenin zamanının geldiğine inanıyoruz. Lecturio, müfredatınız veya öğrenim hedefleriniz için “bilime dayalı tıp eğitimi” kaynaklı içerik ve dijital platform sağlar.

Dr peter horneffer
Peter Horneffer, M.D.
Tıp Eğitimi Programları Direktörü
01 lecturesquestions in ipad gif v4
Bumbing-circle

Müfredat Geliştirme

Lecturio’nun kapsamlı içeriği pre-klinik ve klinik olmak üzere Tıp müfredatının tamamını kapsar. Bilimi öğrenmeye dayalı olarak, hatırlamayı ve kavramsal netliği en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır. Müfredatınızı aşağıdakilerle zenginleştirin:

Checkmark icon shadow 1

5,500+ Video ders içeriği, her biri 3-9 dakika uzunluğunda

Checkmark icon shadow 1

17,000+ Aralıklı Tekrar (Spaced Repetition) algoriması ile hatırlama soruları

Checkmark icon shadow 1

2,500+ Komite-Final sınavlarına benzer sorular, Soru Bankası içerisinde

Checkmark icon shadow 1

1,300+ Kapsamlı bir tıp kütüphanesine benzer düzenlenen Ders Kitabı Makaleleri

Kurs Oluşturma İmkanı

Takip etmesi kolay Kurs Oluşturucu özelliği ile, öğretim görevlilerinin Lecturio’nun içeriğinin yanı sıra yararlanılacak mevcut veya yeni öğrenim materyallerini yüklemesine olanak tanır:

Checkmark icon shadow 1

Videolar

Checkmark icon shadow 1

Ders sonu hatırlama soruları

Checkmark icon shadow 1

Sınav tarzı ölçme değerlendirme soruları/olgular

Checkmark icon shadow 1

Ek öğrenim materyalleri

Bumbing-circle
Course creator final p 1080
Integration bodyinteract
Bumbing-circle

Sanal Hastalarla Entegre Klinik Vaka Simülasyonları

Lecturio, farklı ortam simülasyonlarında klinik uzmanlık alanlarından 60’tan fazla gerçekçi senaryo ile klinik akıl yürütme ve karar verme becerilerinin etkili uygulamasını destekler. Her biri özenle hazırlanmış sanal hasta senaryoları, parmaklarınızın ucunda gerçek yaşam tecrübesi oluşturmaya olanak sağlar.

Checkmark icon shadow 1

Çeşitli sanal hastalar

Checkmark icon shadow 1

Çeşitli aralıkta zorluk seviyeleri

Checkmark icon shadow 1

Gerçek zamanlı baskı simülasyonları

3D Anatomi Modelleri

Lecturio’nun sektör lideri anatomi video öğrenim birimleri, 400’den fazla önceden yapılandırılmış, etkileşimli, yüksek tanımlı anatomi modeliyle desteklenir. Bu modeller, sürükleyici ve etkileşimli bir öğrenme deneyimi sağlamak için videolarımızla yan yana çalışır.

Checkmark icon shadow 1

Anatomi videolarının yanı sıra 3D model etkileşimine izin veren sürükleyici öğrenme deneyimi

Checkmark icon shadow 1

Ayrı anatomik özellikleri yakınlaştırma, kaydırma, diseksiyon, röntgen modu ve daha fazlası

Bumbing-circle
User statistics in imac final p 1080
Bumbing-circle

Sürekli Takip ve Değerlendirme

Öğrencileriniz, videoları izleyerek ve hatırlama sorularını yanıtlayarak otomatik olarak sürekli bir etkinlik akışı ve performans verileri oluşturur. Bu sayede öğrencilerinizin ve gruplarınızın tam olarak nerede zorlandıklarını görebilirsiniz. Sınav benzeri bir test ortamında cevaplanan vaka soruları, öğrencilerinizin çok adımlı eleştirel düşünme ile ilgilenmelerini ve edindikleri bilgileri gerçek hayat senaryolarında uygulamak için ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmelerine olanak sağlar.

Öğretmen Modunda, öğrencileriniz herhangi bir sorunun tüm cevap seçenekleri için ayrıntılı açıklamalar görür ve kısa video derslerle zayıf alanları daha da geliştirebilirler.

Performansı Bütünleştirme ve Yönetme

Ödevlendirme, zaman çizelgesi olsun ya da olmasın, Lecturio’nun güçlü içeriğini öğretiminize entegre etme becerinizi destekler. Kendi dersinizden önce veya sonra öğrencilerinize; ders, Probleme Dayalı Öğrenim, Olgu Bazla Öğrenim, hatırlama veya vaka soruları ve ders kitabı makaleleri atayabilirsiniz. Hatırlama soruları harika bir sınava hazırlık sağlar ve ekstra vurgu gerektiren bu kavramları öğretmeye odaklanmanıza izin verir.

Trafik ışığı sistemi, sizin ve öğrencilerinizin verilen ödevlerde ilerlemeyi izlemenize yardımcı olur. Hatta, kişilere veya gruplara otomatik olarak hatırlatıcılar dahi gönderebilirsiniz.

Ödevler, kişiselleştirilmiş öğrenim veya iyileştirme desteği için bireyselleştirilebilir.

Bumbing-circle
Ampel statistics in ipad final
Lecturio b2b user stats

COVID-19 sizi etkileyebilir

Lecturio ile tıbbi öğretim sürekliliğini sağlayın
______​

Müfredatınızı Lecturio aracılığıyla sunmak için adım adım kılavuz

Lecturio’yu okulunuzda nasıl uygulayabiliriz?

Whitelabel Çevrimiçi Akademisi ve Özel Uygulamalar
Lecturio, üniversitenizin logosu ve renkleriyle size özel Çevrimiçi Akademinizi sağlar. Çevrimiçi Akademiniz ile kullanıcıları yönetebilir, içeriği değerlendirebilir ve öğrenci ilerlemesini ve performansını izleyebilirsiniz. Android ve iOS için isteğe bağlı özel üniversite telefon uygulamaları, bu bütünsel öğrenim deneyimini öğrencileriniz için mobil ve çevrimdışı öğrenim yoluyla daha da erişilebilir hale getirir.
Performans Değerlendirmesi
Her konu alanında öğrencilerin ve grupların nasıl performans gösterdiğini değerlendirme yeteneği sayesinde kendi öğretim performansınızı takip edebilir ve geliştirebilirsiniz. Bu, öğretimin nerede güçlendirilmesi gerektiğini veya öğrencilere gereken desteğin nerede daha fazla belirtildiğini görmenizi sağlar.
Ders Oluşturucu
Kendi video derslerinizi ve öğretim malzemelerinizi Lecturio Cloud'a yükleyebilir ve ardından bunları öğrencilerinize kolayca atayabilirsiniz. Ek olarak, kendi derslerinize hatırlama soruları yerleştirebilir ve bu soruların ne zaman ortaya çıkacağını ayarlayabilirsiniz. Sistemimizdeki soruları tamamlamak için kendi sınav sorularınızı bile yükleyebilirsiniz.
Sistem Entegrasyonu
Lecturio, her şeyi içinde barındıran bir öğretim destek çözümüdür. İçeriğimizi mevcut müfredatınıza kolayca entegre etmenizi sağlar.
Previous slide
Next slide
Whitelabel Online Academy
& Custom Apps
Lecturio provides you with your own dedicated Online Academy with your university’s logo and colors. With your Online Academy you can manage users, assign content, and monitor student progress and performance. Optional university custom apps for iOS and Android make this holistic learning experience even more accessible for your students through mobile and offline learning.
Performance Evaluation
You can track and improve your own teaching performance thanks to the ability to assess how students and groups do with in each topic area down to concept level. This enables you to see where teaching needs to be strengthened or where further student support is indicated.
Course Creator
You can upload your own video lectures and teaching materials to the Lecturio Cloud and then conveniently assign them to your students. Additionally, you can place recall questions in your own video lectures and set the timing of when those questions pop up. You can even upload your own exam questions to supplement ours.
System Integration
Lecturio is an all-in-one teaching support solution. It accommodates your existing setup, letting you easily integrate our content into your existing LMS (e.g. Moodle, Blackboard) via SCORM files or simply as deep links.
Previous slide
Next slide
Keyps logo
Keyps

“KEYPS; eğitim kurumlarının, müfredat yapılarına göre eğitim programlarını kurgulayabilecekleri, derslerini Bologna kriterlerine göre tanımlayabilecekleri, belirtke tablosu ile sınav sorularını ilişkilendirebilecekleri ve diğer tüm LMS’lerden farklı olarak tüm akreditasyon kurumlarınınortak standartlarını karşılayabilecek bir Eğitim Yönetimi ve Planlama Sistemi’dir.”

Lecturio_logo_2017

Lecturio Entegrasyonu

KEYPS içerisinde hazırladığınız konu ve belirtke tablolarınız ile hazır ders anlatım videolarını ilişkilendirerek öğrencileriniz ile paylaşabilirsiniz.

Eğitim

Öğrenci Odaklı Eğitim Sistemi Senkron ve Asenkron Eğitim Platformu

Ölçme-Değerlendirme

OSCE, Güvenli Sınav, Elektronik Sınav, Sınav Sonrası Madde Analizi Miller Piramidine Uygun Ölçme Değerlendirme Araçları

Lecturio’nun video kütüphanesi, tüm tıp müfredatını içerir.