Playlist

Abdominal and Pelvic Injuries

by Kevin Pei, MD

My Notes
 • Required.
Save Cancel
  Learning Material 2
  • PDF
   Slides AbdominalInjuries Surgery.pdf
  • PDF
   Download Lecture Overview
  Report mistake
  Transcript

  00:01 Travmanın abdominal ve pelvik yaralanma bölümünde bana katıldığınız için teşekkür ederim.

  00:07 Hatırlatma olarak, travma USMLE sınav soruları için çok yüksek getirili bir konudur ve tipik olarak sorular her zaman "Yönetimde bir sonraki adımınız nedir?" ile biter.

  00:17 Umarım bu bölüme çok dikkat edersiniz.

  00:21 Klinik bir senaryo ile başlayalım.

  00:23 24 yaşında bir adam saatte 90 mil hızla gidiyor ve otoyol refüjünü geçiyor.

  00:29 Karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpışıyor.

  00:33 Olay yerinde tepkisiz olduğu bildiriliyor ve ambulans ekibi, hastayı travma bölümünüze getiriyor.

  00:40 Hasta travma alanında gözlerini hiç açmıyor ve çoktan ambulans ekibi tarafından entübe edilmiş.

  00:46 Ama motor yanıt olarak, ağrıyı lokalize ediyor.

  00:51 Buna birazdan geri döneceğiz.

  00:54 İşte arabanın olay yerindeki hali.

  00:56 Elinizde bir olay senaryosu ve bir fotoğraf olduğunda, kafanızda kaza mekanizmasına bağlı olarak olası yaralanmaların neler olduğunu bu listedeki yaralanmalar açısından neler olabileceğini düşünmek istersiniz.

  01:11 O zaman bunu asıl soruya cevap vermek için kullanabilirsiniz.

  01:17 Şimdi size hızlı bir soru: tıpkı diğer travma hastalarında olduğu gibi yaklaşım öncelikleriniz nelerdir? Bu doğru. Tabii ki hava yolu, solunum ve dolaşım.

  01:29 Şimdi önemli olan Glasgow Koma Skorunu değerlendirmektir.

  01:34 Glasgow Koma Skoru ayrı bir ders modülünde.

  01:39 Unutmayın, hasta gözünü açmamış, entübe edilmiş ancak ağrıyı lokalize ediyor.

  01:52 GKS'yi hesaplamanız için size bir saniye vereceğim.

  01:58 Doğru.

  01:58 Cevap E1V1T (göz yanıtı 1, sözel yanıt 1, entübe), Hatırlayın hasta entübe edilmişti. M(motor yanıt) 5.

  02:08 Şimdi hastamıza geri dönelim.

  02:18 Bu hasta muhtemelen uzun sürede kurtarıldı ve yine tepkisizdi. Çünkü kazanın çok yüksek hızda olduğunu biliyorsunuz.

  02:27 Hastanın sarhoş olup olmadığını bilmiyoruz, bu da hastanın zihinsel durum değişikliklerine katkıda bulunuyor olabilir.

  02:35 Şimdi, diyelim ki hasta acil servise, travma bölümüne entübe edilmiş şekilde geldi.

  02:41 Endotrakeal tüpün doğru konumda olduğunu end-tidal CO2'ye bakarak doğruladınız.

  02:47 Solunum seslerini dinliyorsunuz; iki taraflı solunum sesleri alınıyor.

  02:54 Bakmaya devam ediyorsunuz ve o an travma hemşireleri kan basıncının 80/60 olduğunu söyledi. açıkça hipotansif.

  02:58 Bu hastaya ne oluyor? Unutmayın, travma geçiren herhangi bir hipotansif hastanın, aksi ispatlanana kadar kanaması olduğu varsayılır.

  03:09 Şimdi, olası kanama bölgeleri nelerdir? Cerrahi rotasyonlarınızdaki favori bir sorudur.

  03:16 Hızlı bir bakalım.

  03:18 İlk olarak, toraks.

  03:20 Her hemitoraks litrelerce kan alabilir ve açıkça büyük bir kanama kaynağı ve potansiyel hipotansiyon kaynağı olabilir.

  03:29 Daha sonra, ekstremiteler ister üst ister alt ekstremite,.

  03:33 özellikle de üst uyluklar litrelerce kan içerebilir Burada, teşhis etmek daha kolay olabilir.

  03:39 çünkü asimetri veya ekstremitelerdeki asimetriyi arayacaksınız Pelvik kırıklar ciddi kanamaya neden olur.

  03:46 Yine, retroperitonda makul miktarda kan bulunabilir.

  03:50 Ve tabii ki abdomen.

  03:52 Karında hipotansiyona neden olan ve abdominal distansiyon olarak kendini göstermeyen çok sayıda kanama olur.

  04:01 Ve unutmayın, büyük skalp laserasyonları veya başka alanlardaki önemli miktarda kanamaya neden olan herhangi bir büyük laserasyon, hipotansiyonunuzu açıklamayabilir.

  04:12 Diğerlerini hesaba katmadan bugün çoğunlukla pelvik kırıklar ve abdominal kısımlara odaklanacağız.

  04:20 Diğer sistem yaralanmaları, farklı ders modülleri altında ele alınacak.


  About the Lecture

  The lecture Abdominal and Pelvic Injuries by Kevin Pei, MD is from the course Surgery: Trauma.


  Included Quiz Questions

  1. 7T
  2. 4T
  3. 6T
  4. 5T
  5. 8T
  1. Assess the patient's airway, breathing, and circulation
  2. Obtain a CT head
  3. Obtain GCS score
  4. Stop any bleeding
  5. Assess for fractures

  Author of lecture Abdominal and Pelvic Injuries

   Kevin Pei, MD

  Kevin Pei, MD


  Customer reviews

  (1)
  5,0 of 5 stars
  5 Stars
  5
  4 Stars
  0
  3 Stars
  0
  2 Stars
  0
  1  Star
  0