Playlist

Hyperkalemia and Hypokalemia

by Kevin Pei, MD

My Notes
 • Required.
Save Cancel
  Learning Material 2
  • PDF
   Slides Fluids electrolytes Special Surgery.pdf
  • PDF
   Download Lecture Overview
  Report mistake
  Transcript

  00:01 Hiperkalemi’ye (yüksek potasyuma) sahip olduğumuzda neler olur? Hiperkalemi, infüzyonlar, tümör lizisi veya rabdomiyoliz gibi bu aslında çok, çok önemli ve bu spesifik olaydaki hiperkalemide, trans-sellüler kayma asidemi ile ilişkilidir.

  00:30 Hiperkalemiye sebep olan bozulmuş böbrek ekskresyonu da olabilir.

  00:36 Bu durumun bazı klinik sonuçları nelerdir? Klasik olarak EKG değişiklikleri olur.

  00:41 Lütfen bunu aklınızdan çıkarmayın.

  00:43 Hiperkalemi ile ilişkili EKG değişiklikleri şunları içerir: kısa QT aralıkları, PT dalgaları, geniş QRS ve potansiyel olarak ventriküler fibrilasyona ilerleyebilir.

  00:57 EKG değişikliklerinin serumdaki potasyum konsantrasyonuna bağlı olduğunu lütfen unutmayın.

  01:02 5.5 ila 6.5'lik bir serum potasyumu ile sivri T dalgaları elde edersiniz.

  01:08 6.5 ila 8'lik bir serum potasyumu P dalgasının kaybettirir.

  01:13 Ve serum potasyumunuz 8'in üzerine çıkarsa, uzun bir T dalgası ile genişletilmiş bir QRS-komplex alırsınız.

  01:19 Hiperkalemi tedavisinde bazı öncelikler vardır.

  01:23 Hiperkaleminin kalp üzerindeki kapsamlı ve ciddi sonuçları nedeniyle, ilk adım miyokardın stabilize edilmesidir.

  01:33 Vücuttan atmak için Potasyumu vücutta yeniden dağıtın.

  01:39 Hiperkalemiyi nasıl yönetebileceğimize dair kişisel uygulamaları tartışalım .

  01:45 İlk olarak, kalsiyum glukonat.

  01:47 Kalsiyum glukonat miyokardda hiperkaleminin bozduğu membran stabilizasyonunu düzeltir.

  01:55 Ardından, bikarbonatın kullanımına bakalım.

  01:57 Asideminin, intrasellüler potasyumun ekstrasellüler boşluğa trans-sellüler olarak kaymasına neden olduğunu hatırlayınız.

  02:05 Bikarb pH'ı artırır ve hücreler arası değişimi tersine çevirir.

  02:10 Bu aynı zamanda hücreden potasyum karşılığında hidrojen salar.

  02:16 İnsülin.

  02:17 İnsülin önemlidir.

  02:19 Aynı zamanda sodyum potasyum ATPaz aracılığıyla hücreler arası sodyum-potasyu gradiyentinin korunmasını sağlar Başka bir seçenek ß2 Agonistlerinin kullanımıdır.

  02:37 Potasyumun hücreye alımını uyarırlar.

  02:40 Reçineler ve değiştiriciler de kullanabiliriz.

  02:42 Bunun bir örneği Kayexalate.

  02:44 Tüm bu mekanizmalar işe yaramazsa, son çözüm olarak diyalizi kurabiliriz.

  02:51 Potasyumun çok düşük olduğu Hipokalemi tartışmasına geçelim .

  02:57 Bu da aynı derecede tehlikeli olabilir.

  03:01 Hipokalemi, gerçekten yetersiz alımdaki değişikliklerin bir yansıması veya tekrar intrasellüler alana kayma sonucunda( alkalemiye bağlı olması hariç) olabilir.

  03:13 Lasix (furosemide) veya loop diüretikleri sıklıkla hipokalemiye neden olur.

  03:16 Ve ileri derece zayıflık ve ileri kas fonksiyon bozukluğu da hipokalemiye neden olabilir.

  03:23 EKG değişiklikleri nelerdir? Bunu unutmamanızı öneririm.

  03:28 Uzun QT aralıkları.

  03:31 U dalgaları.

  03:32 ST depresyonu.

  03:34 Depresif T dalgaları, hiperkalemiden farklı PT dalgalarını görüyoruz.

  03:40 Ve nihayetinde, tabloya hipomagnezemi de eklenirse torsades de pointes’e neden olabilir.

  03:45 Hipokalemiyi nasıl düzeltiriz? Basit.

  03:51 Daha fazla ver.

  03:52 Şimdi önemli bir klinik inci.

  03:54 Bazen klinik servislerde, potasyum yüklemeye devam ettiğiniz halde yine de plazma potasyum seviyeleri asla yükselmez.

  04:01 Bunun olmasının nedeni ise, yüklenen  plazma potasyumunun aslında hücre içine geçişidir.

  04:08 Bu durum, ilk fark ettiğinizde yüklediğiniz potasyumdan daha fazla tükendiğini gösterir.

  04:15 Bu inanılmaz derecede yüksek önemli bir slayttır.

  04:19 Burada biraz zaman geçirelim.

  04:21 Elektrolit bozuklukları, yine, sadece fizyolojik günlük fonksiyon için önemli değildir, aynı zamanda test konuları için de çok önemlidir.

  04:29 Hiponatremide, belirtiler çok çabuk düzeltilmemeli çünkü 24 saatlik periyotta 12meq/L’den fazla düzeltilme yapılırsa kişide osmotik demiyelinizasyon sendromuna yol açabilir.

  04:43 Daha önceden bu durum CPM( santral pontin miyelinozis) olarak biliniyordu.

  04:46 Uygunsuz  ADH sendromu için ilk basamak tedavi sıvı kısıtlamasıdır.

  04:52 Ağır semptomatik vakalarda, Tolvaptan veya Conivaptan gibi ADH antagonistinin kullanılabilir.

  05:01 Sonra, hipermagnezyum.

  05:05 Hipermagnezyum derin tendon reflekslerinizi azaltır.

  05:08 Obstetri hastalarını hatırla.

  05:10 Obstetri hastaları çoğu zaman magnezyum infüzyonları alırlar.

  05:14 Şimdi, çok fazla magnezyum bulunduğunun işaretlerinden biri derin tendon refleksleri azalmasıdır.

  05:19 Sonra, hipokalsemi.

  05:21 Hipokalsemi uzun QT aralıklarına neden olur ve ağız çevresindeki uyuşma, ileri derecede ise potansiyel tetaniye neden olur.

  05:31 Hipokalsemi önemli bir kavramdır paratiroid derslerinde tartışıldı.

  05:37 Ve son olarak, hiperkalsemi.

  05:39 Hiperparatiroidizm ile ilişkili hiperkalsemi kemik ağrısı böbrek yetmezliği ve nörolojik rahatsızlıklar ile ilişkilidir,.

  05:49 Bu slayt, standart sınav sorularını cevaplamanıza yardımcı olmak içindir.

  05:54 Sıvılar  ve elektrolitler ile ilgili bu tartışmada bana katıldığın için çok teşekkürler.


  About the Lecture

  The lecture Hyperkalemia and Hypokalemia by Kevin Pei, MD is from the course Special Surgery.


  Included Quiz Questions

  1. Shortened QT
  2. Elevated ST segment
  3. Broad T waves
  4. Narrow PR interval
  5. Increased R wave amplitude
  1. ST elevation
  2. ST depression
  3. Peaked P waves
  4. Prolonged QT interval
  5. U wave

  Author of lecture Hyperkalemia and Hypokalemia

   Kevin Pei, MD

  Kevin Pei, MD


  Customer reviews

  (3)
  2,7 of 5 stars
  5 Stars
  1
  4 Stars
  0
  3 Stars
  0
  2 Stars
  1
  1  Star
  1
   
  less interesting
  By awrfhey a. on 18. September 2021 for Hyperkalemia and Hypokalemia

  less interesting sfdg sdf fasd asf asf afsd afsd fasd fdas

   
  very superficial
  By Bahaa M. on 28. April 2020 for Hyperkalemia and Hypokalemia

  very superficial ............................................................................... not informative, or organized .. although it is very important vital topic

   
  Great
  By Miziel R. on 14. October 2018 for Hyperkalemia and Hypokalemia

  clear and confident knows his stuff. hope he lectures more.