Playlist

Gallbladder: Cholelithiasis & Cholecystitis

by Kevin Pei, MD

My Notes
 • Required.
Save Cancel
  Learning Material 2
  • PDF
   Slides Gallbladder Surgery.pdf
  • PDF
   Download Lecture Overview
  Report mistake
  Transcript

  00:01 Tekrar hoşgeldiniz. Bu safra kesesi tartışmasında bana katıldığınız için teşekkürler.

  00:06 Pekala kolelitiyazis, kolesistit ve kolanjiti tartışacağız. Semptomatik kolelitiazis, çok sayıda safra taşı oluşumunu içerir. Bu resimde, safra kesesinin tamamının büyük safra taşları ile yer değiştirdiğini görüyorsunuz.

  00:23 Semptomatik kolelitiaziste, bu safra kesesi taşları sadece periyodik tıkanıklığa neden olur. Bu periyodik tıkanıklık safra kesesinin distansiyonuna neden olabilir.

  00:37 Bunu bir de safra kesesi taşlarının bulunduğu kolesistit patofizyolojisinden ayırt etmemiz gerekiyor Bununla birlikte, bu sefer kistik kanal obstrüksiyonları aralıklı değildir. Size bir soru sormak istiyorum.

  00:52 Safra taşı olan hastaların büyük çoğunluğunun asemptomatik olduğu düşünüldüğünde, Acaba hangi değişiklikler semptomatik olmasına neden olur? Sana bir saniye vereceğim Cevap kistik kanal tıkanıklığıdır. Doğru.

  01:10 Kolelitiyazis aralıklı veya kronik obstrüksiyonla seyreden akut kolesistit tablosunda, hastalar semptom geliştirdiğinde bulgular ortaktır Kolesistit gibi bulgu veren kolelityazis semptomları nelerdir? Özellikle yağlı bir yemekten sonra klasik olarak postprandial karın ağrısı tarif edilir. Bu ağrı sağ üst kadranda kolik veya kramp şeklinde tarif edilebilir.

  01:37 Akut kolesistit değilse, genellikle kendi kendini sınırlar.

  01:44 Hastalar belirgin olarak bulantı ve kusma tarif edebilir. Bu muhtemelen safra kesesinin proksimal gastrointestinal sisteme yani duedonum ve mideye yakın olmasından kaynaklanmaktadır. Hastalar her yemek yediklerinde bu belirgin postprandiyal ağrıya yakalandıklarından dolayı genelde iştahsızlık ve yeme korkusu tarif eder.

  02:04 Yaygın fiziksel bulgular arasında Murphy işareti yer alır. Murphy bulgusunun tıbbi tanımı, ı sağ üst kadranı derinlemesine palpe ederken solunumun inspirasyonda duraklamasıdır. Bu safra kesesinin inişi ile peritonu irrite etmesini düşündürür. Hasta inspirasyondayken diyafram sağ tarafa iner.

  02:25 Diyaframın inişi peritonu gerer ve safra kesesi enfeksiyonu olduğunda ağrıya neden olur .

  02:30 Laboratuvar değerlendirmesinde bulacağınız şeyler nelerdir? Genel olarak, biyokimyalar normal olacak .

  02:42 Tam kan sayımına bakıldığında, kolesistit vakalarında lökositoz olarak da bilinen beyaz küre sayısında bir artış olabilir.

  02:52 Ayrıca, karaciğer fonksiyon testlerine bakıldığında, ortak bir safra kanalı tıkanıklığı yoksa total bilirubin genellikle normaldir. Benzer şekilde, alkalin fosfataz da normal olacaktır.

  03:05 AST ve ALT, karaciğerin lokal olarak tahriş olabileceği ciddi kolesistit vakaları dışında normal olabilir.


  About the Lecture

  The lecture Gallbladder: Cholelithiasis & Cholecystitis by Kevin Pei, MD is from the course General Surgery.


  Included Quiz Questions

  1. Symptomatic cholelithiasis-related pain is a result of intermittent obstruction of the cystic duct.
  2. Symptomatic cholelithiasis is due to chronic cystic duct obstruction.
  3. Acute cholecystitis is usually caused by intermittent obstruction of the common hepatic duct.
  4. Symptomatic cholelithiasis and acute cholecystitis are the same.
  5. Symptomatic cholelithiasis never involves the cystic duct.
  1. The gallstones are now obstructing the cystic duct causing gallbladder distention.
  2. The gallstones have likely increased in size and number.
  3. The gallstones have migrated into the common hepatic duct.
  4. There is reflux of intestinal contents into the gallbladder via the ampulla of Vater.
  5. The gallstones are seeded with intestinal bacteria.
  1. Elevated total bilirubin
  2. Leukocytosis
  3. Decreased liver transaminases
  4. Decreased alkaline phosphatase
  5. Hypokalemia
  1. Arrest of inspiration with deep palpation of the right upper quadrant
  2. Tenderness of palpation of the right upper quadrant
  3. Bruising around the umbilicus
  4. Palpable mass at the inferior edge of the liver
  5. Right upper quadrant pain that radiates to the right shoulder

  Author of lecture Gallbladder: Cholelithiasis & Cholecystitis

   Kevin Pei, MD

  Kevin Pei, MD


  Customer reviews

  (1)
  5,0 of 5 stars
  5 Stars
  1
  4 Stars
  0
  3 Stars
  0
  2 Stars
  0
  1  Star
  0
   
  Such a great lecturer
  By Naomi M. on 22. May 2020 for Gallbladder: Cholelithiasis & Cholecystitis

  Really nice teaching style and great slides. Thank you so much