Playlist

Lower Gastrointestinal (GI) Bleeding: Examination & Diagnosis

by Kevin Pei, MD

My Notes
 • Required.
Save Cancel
  Learning Material 2
  • PDF
   Slides GI Bleed General Surgery.pdf
  • PDF
   Download Lecture Overview
  Report mistake
  Transcript

  00:01 Tekrar hoşgeldiniz. Bu bölümde gastrointestinal kanama tartışmasına katıldığınız için teşekkürler Gastrointestinal kanama ve ileriye doğru konuştuğumuzda, buna sadece GI kanaması diyeceğim GIS kanamasının kaynağı hem tanı hem de tedavi açısından potansiyel olarak en önemlisidir.

  00:21 Klasik olarak, üst veya alt GIS kanaması olarak tanımlanır.

  00:29 Üst GİS kanaması Treitz'in ligamentine proksimal herhangi bir GI kanaması olarak tanımlanır. Bir hatırlatma olarak, Treitz ligamanı duodenum ve jejunum arasındaki bir bölünmedir. Alt GI kanaması Treitz bağının distali olarak tanımlanır.

  00:45 Bu, ince bağırsaklarınızın çoğunu ve tüm kolonunuzu içerir.

  00:52 Sana soru sormayı seviyorum. Alt GI kanamasının nedenleri nelerdir? Sana bir saniye vereceğim İşte alt GI kanamasının bazı nedenleri: divertiküler hastalık, unutmayın, divertikülit değil, divertiküloz; anjiyodisplaziler veya damarların malformasyonları; iskemik veya enflamatuar kolit; kolon kanseri; ve aslında en yaygın olarak hemoroidler.

  01:27 Bu yüzden rektal muayene yapılırken utanmak istemediğinden, diğer ayırıcı tanılar için de kapsamlı bir muayene yapamayız ve hemoroid gözden kaçabilir.

  01:37 Genel olarak daha alt bir GI kanamasının veya genel olarak bir GI kanamasının fiziksel bulguları nelerdir? Hastalar tipik olarak karın ağrısından şikayet etmezler. Aslında, GI kanaması olan hastalara hematemez veya gaitada kan varsa rektal muayene yapılmalıdır.

  01:57 Hemoroid olup olmadığını kontrol edin. Muayeneden sonra parmaklarda çok taze kan bulunması, çok, çok distal bir kanama veya alternatif olarak, çok yüksek hacimli bir proksimal kanamadır.

  02:11 Tabii ki, hayati belirtileri kontrol edin.Hemodinamik instabilitesi olan herhangi bir hasta muhtemelen çok önemli veya hızlı GI kanamasına sahiptir. Bahsettiğim gibi, genellikle ağrısızdır. Laboratuvar değerlerinin yardımcı olması muhtemel değildir.

  02:28 Lütfen aklınızdan çıkarmayın CBC'niz hemoglobin, hematokritinizde bir düşüş gösterdiğinde, zaten çok geç kalınmış olabilir. Potansiyel olarak bir GIS kanamasını teşhis etmemize yardımcı olabilecek bazı görüntüleme yöntemleri var.  Ekrandaki RBC taramasıyla işaretli bu resim, nükleer tıp  eritrosit taramasıdır.

  02:53 İşaretli bir eritrosit taramasının dezavantajı ise sol veya sağ taraftan daha fazlasını lokalize etmek zor.

  03:00 Lokalizasyon cerrahlar için inanılmaz derecede önemlidir çünkü kolonun ihtiyaç durumunda hangi segmentini  çıkarmak gerekiyor bilmek istiyoruz .

  03:06 Ancak işaretli eritrosit taramaları daha hassastır Yani, algılama için diğer görüntüleme yöntemlerinden daha yavaş kanamalara hassastır.

  03:21 Mezenterik anjiyografi kanamayı lokalize etmek için altın standart olmuştur. Bazı avantajları ve dezavantajları vardır.

  03:28 Önce mezenterik anjiyografinin avantajları hakkında konuşalım.

  03:33 Hastayı gönderdiğinizde girişimsel radyoloji merkezine göre, radyolog mezenterik damarlar yoluyla kontrast verir.

  03:39 Sadece kanamanın nerede olduğunu teşhis etmekle kalmaz, aynı zamanda embolizasyou ile tedavi uygulayabilirler.

  03:46 Diğer tanı ölçütlerinden farklı olarak, mezenterik anjiyografi hem tanı hem de potansiyel olarak terapötiktir.

  03:53 Yine de hatırla. Embolizasyonundan sonra, kolonun kan akışı tehlikeye girebilir. Mezenterik anjiyografinin bazı dezavantajları nelerdir? Önemli bir kontrast yükü var. Bu kontrast yük akut böbrek hasarına neden olabilir.

  04:10 Unutmayın, herhangi bir anjiyografiden önce hastalarınızı önceden hidrate edin. Ek olarak mezenterik anjiyografi daha önce tartışılan etiketli RBC taramaları kadar hassas değildir. Bu nedenle, bu çalışma için doğru veya hassas olması için daha hızlı bir kanama içermesi gerekir. Endoskopi özellikle üst GI kanamasının teşhisi için önemli bir araçtır. Kural şudur.

  04:40 Hematemez veya üst GI kanaması şüphesi ile gelen herkeste endoskopi ile kanama kaynağı lokalize edilmeli.

  04:47 Bu gastroözofageal bileşkenin EGD(Özefagogastroduodenoskopi) görüntüsüdür.

  04:55 Kolonoskopi başka bir önemli tanı aracıdır. İşte uyarı. Kolonoskopinin başarılı olması için, kolonun temiz olması gerekir. Tanılama amaçlarının yanı sıra güvenli manevra yapabilmek için temiz olması gerekir.

  05:12 Potansiyel olarak kolonda ortaya çıkabilecek önemli bir GIS kanaması durumunda, çoğu zaman kolonda "hazırlıklı olmak" gerekiyor. Hastaya kolon hazırlığı yapılmadıysa, kolonoskopinin tanısal değeri önemli ölçüde azalır. Ayrıca, şiddetli bir GI kanamasında, GI doktorları kolonoskopiyi geçse bile hiçbir şey göremeyebilir.

  05:37 Balon enteroskopi ile üst ince bağırsağın lezyonlarının tanısı ve tedavisini sağlayan bir yöntemdir.

  05:44 Temel olarak ince bağırsağa  geleneksel özofagogastroduodenoskopiden  daha fazla ulaşma potansiyeline sahip bir yöntemdir.

  05:51 Gastrointestinal kanama bağlamında, tanısal olmayan üst endoskopi ve kolonoskopiden faydalanılır.


  About the Lecture

  The lecture Lower Gastrointestinal (GI) Bleeding: Examination & Diagnosis by Kevin Pei, MD is from the course General Surgery.


  Included Quiz Questions

  1. 3rd part of duodenum bleeding – Lower gastrointestinal bleeding
  2. Stomach bleeding – Upper gastrointestinal bleeding
  3. 2nd part of duodenum bleeding – Upper gastrointestinal bleeding
  4. Jejunal bleeding – Lower gastrointestinal bleeding
  5. Colon bleeding – Lower gastrointestinal bleeding
  1. Transesophageal endoscopy
  2. Digital rectal exam
  3. Colonoscopy
  4. Tagged RBC scan
  5. Mesenteric angiography
  1. Hemorrhoids
  2. Peptic ulcer disease
  3. Diverticulosis
  4. Inflammatory bowel syndrome
  5. Crohn's disease
  1. A tagged RBC scan can localize the bleeding site efficiently if the amount of bleeding is more than .5-1 cc.
  2. A tagged RBC scan can localize the bleeding site efficiently only if the bleeding is very brisk.
  3. Non-contrast CT scan is the gold standard diagnostic tool for GI bleeding.
  4. A tagged RBC scan is the gold standard diagnostic tool for GI bleeding.
  5. Mesenteric angiography is more sensitive than a tagged RBC scan.

  Author of lecture Lower Gastrointestinal (GI) Bleeding: Examination & Diagnosis

   Kevin Pei, MD

  Kevin Pei, MD


  Customer reviews

  (2)
  4,0 of 5 stars
  5 Stars
  0
  4 Stars
  2
  3 Stars
  0
  2 Stars
  0
  1  Star
  0
   
  better choice of images please
  By Pedro C. on 08. December 2018 for Lower Gastrointestinal (GI) Bleeding: Examination & Diagnosis

  please try to use the appropriate images, the angiography shown is not from the mesenteries

   
  A good start
  By Hamed S. on 28. March 2017 for Lower Gastrointestinal (GI) Bleeding: Examination & Diagnosis

  I think it would be worthwhile to also focus on upper gi bleeding as well. Also It would extremely handy to learn about working up a patients with suspected GI, ie what investigations you would do first. Toronotes Notes has a wonderful flow chart in the Gastrointestinal chapter