Playlist

Gallbladder: Cholangitis

by Kevin Pei, MD

My Notes
 • Required.
Save Cancel
  Learning Material 2
  • PDF
   Slides Gallbladder.pdf
  • PDF
   Download Lecture Overview
  Report mistake
  Transcript

  00:01 Şimdi, kolanjit hakkında konuşalım. Kolanjit, ortak safra kanalında safra drenajının tıkanmasından kaynaklanır.

  00:11 Sonuç olarak, safra kesesinden göç eden safra taşları veya de novo birincil ortak safra kanalı taşları sekonder enfeksiyona yol açan bir engel oluşturur Kolanjit klasik olarak fiziksel bulgular açısından Charcot'un üçlüsü olarak tanımlanır.

  00:32 Buna sağ üst kadran karın ağrısı, ateş ve sarılık dahildir. Bence bu sürekli tekrar ediyor.

  00:41 Sağ üst kadran ağrısı, ateş ve sarılık Charcot’un üçlüsünü oluşturur. Hangi bulgular kolanjitin göstergesi olabilir mi? Yine, biyokimyalarınız oldukça normal olabilir. Beyaz kan hücreniz artabilir.

  00:56 Ancak semptomatik kolelitiaziten farklı olarak, toplam bilirubininiz yükselebilir çünkü ortak bir safra kanalı tıkanıklığı var. Benzer şekilde, tıkanıklık nedeniyle alkalen fosfataz AST ve ALT de yükselebilir. Charcot’un üçlüsünü bir adım daha ileri götürelim Reynolds'un pentad'ına. Yine ateş, sarılık, sağ üst kadran karın ağrısı, hipotansiyon ve konfüzyon ile birleştiğinde  kolanjitin bir sonucu olarak klinik açıdan iyice kötüleşen bir hasta için önemlidir.

  01:30 Bu pentad cerrahi bir acil durum oluşturur. Kolanjitin bazı yaygın bulguları nelerdir? Yine hasta akut kolesistite çok benzer semptomlar ve bulgular gösterebilir.

  01:45 Murphy bulgusu, sağ üst kadranın derin palpasyonu ile solunumun  inspirasyondayken durmasını ifade eder.

  01:52 Bir ultrason görüntüsüne baktığımızda, safra taşları veya dilate haldeki ortak safra kanalında taş görülebilir.

  02:01 Ortak safra kanalının ölçümü çok, çok önemlidir. Belirli bir kural olmamasına rağmen ortak bir safra kanalının hangi çaptayken büyük olarak düşünüldüğü, genel olarak konuşursak her dekad için çapın 1 mm arttığı yönündedir.

  02:16 Laboratuvar bulguları açısından,  karaciğer fonksiyon testleri daha önce tarif edildiği gibi anormal olabilir.

  02:24 Kolanjit nasıl yönetilir? Aklımdaki şemada hastanın herhangi bir hemodinamik instabiliteye sahip olup olmadığını değerlendirmeliyiz.

  02:35 Hastanın hipotansiyonu var mı? Hipotansiyon ile tanı daha sonra biliyer sepsistir.

  02:43 Antibiyotikler hemen başlatılır. Cerrahi acil durum acil drenaj gerektirir Bu mutlaka ameliyat demek değildir çünkü ortak safra kanalı perkütan tekniklerle drene edilebilir. Unutmayın, size bu senaryo sunulursa hasta kolanjit ile kendini gösterirse ve hemodinamik instabiliteye sahipse, uygun eylem veya bir sonraki aşama daha fazla çalışma değildir, daha ziyade acilen yaygın safra kanalının drenajıdır, tercihen perkütan olarak.

  03:19 Peki ya hipotansiyonu olmayan kolanjit hastasında ne yapalım? Bu hastalarda antibiyotikler başlatılır.

  03:25 Hala ortak safra kanalını boşaltmak istiyoruz, ancak hemodinamik olarak instabil ve ağrılı olan bir hastada artık acil olmak zorunda değil. Bu endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi olarak bilinen ERCP.

  03:46 Hasta sedasyonda veya entübe edildiğinde özellikle ERCP için tasarlanmış bir endoskopi mideden, duodenumdan Oddi sfinkterinden papillaya geçirilir.

  03:59 Bu yönde ortak safra kanalı sistemi yoluyla kontrast madde enjekte edilebilir, sadece obstrüksiyon için potansiyel olarak diagnostik olmakla kalmaz ayrıca terapötiktir de.

  04:17 Bu, ortak safra kanalındaki herhangi bir taşın daha kolay geçişine izin verecektir.

  04:22 Bu prosedür sırasında, GIS doktorları, taşları temizlemek için ortak safra kanalına birden fazla alet yerleştireceklerdir.

  04:27 Bu görüntü, perkütan transhepatik kolanjiyogramın bir görüntüsüdür.  ERCP aletinin artık yerinde olmayışına dikkat ediniz.

  04:34 Çünkü perkütan transhepatik kolanjiyogram tekniği karın sağ üst kadranda karaciğer içinden safra sistemine yapılır.

  04:45 Bu aynı zamanda potansiyel olarak teşhis ve terapötiktir. Bir dren genellikle bu prosedürden sonra safranın doğru drenajına izin vermek için yerinde kalır. Perkütan veya ERCP yöntemleri başarısız olursa ne olur? Hasta hala uygun drenaj gerektirir. İşte cerrahlar burada devreye giriyor. İşte bu görüntü intraoperatif ortak safra kanalı eksplorasyonunun yüksek çözünürlüklü görüntüsü. Bu açık veya laparoskopik olarak yapılabilir. Hatırlamanız gereken en önemli şey, perkütan yöntemlerin başarısız olması durumunda, bir sonraki yöntem, ortak safra kanalı safra boşaltılana kadar devam etmektir. Bu durumda, ortak safra kanalı kesilecektir. Taşlar çıkarılacaktır. Bir T tüpü veya Silastik tüp yerinde bırakılacaktır ve ortak safra kanalı iyileşene kadar, safra drenajına izin vermek için karnın sağ üst kadranından dışarıya çıkarılacaktır. Hatırlanması gereken bazı önemli klinik inciler: Uygun biliyer sistem drenajı gerektiren tedaviyi kolaylaştırmak için kolanjitin erken tanısı çok önemlidir.

  05:52 Diyabetik hastalarda daha ciddi safra kesesi enfeksiyonu için yüksek bir şüphe endeksine sahip olmalısınız. Diyabetik hastalarda veya steroid kullanan hastalarda, antibiyotik kullanılmamışsa veya ameliyat olmuşsa kolesistit şeklinde gangren daha olasıdır.

  06:12 Muayeneniz için, fizik muayene veya ultrason kolesistit için şüpheli bulgular gösteriyorsa, Yönetimdeki bir sonraki adımınız, doğrulamak için bir HIDA(KOLESİNTİGRAFİ) taraması yapmak olmalıdır.

  06:26 HIDA taraması ile kistik duktus obstrüksiyonu veya safra kesesinin dolmamasını arıyorsunuz.

  06:32 Safra taşı vakamızda bana katıldığınız için çok teşekkür ederim.


  About the Lecture

  The lecture Gallbladder: Cholangitis by Kevin Pei, MD is from the course General Surgery.


  Included Quiz Questions

  1. Hepatobiliary malignancies are the most common cause of biliary tract obstruction resulting in cholangitis.
  2. Cholangitis involves infection of the biliary tract.
  3. Cholangitis can cause significant morbidity and mortality.
  4. Choledocholithiasis might cause a biliary tract obstruction resulting in cholangitis.
  5. Common bile duct dilatation is observed on ultrasound when choledocholithiasis causes cholangitis.
  1. Right upper quadrant pain, fevers, and jaundice
  2. Right upper quadrant pain, fevers, and nausea
  3. Right upper quadrant pain, vomiting, and anorexia
  4. Right upper quadrant pain, hypotension, and confusion
  5. Right upper quadrant pain, fevers, and hypotension
  1. Right upper quadrant pain, fever, jaundice, hypotension, and confusion
  2. Right upper quadrant pain, nausea, jaundice, hypertension, and confusion
  3. Right upper quadrant pain, vomiting, jaundice, hypotension, and fever
  4. Right upper quadrant pain, vomiting, fever, altered mental status, and hypotension
  5. Right upper quadrant pain, fever, jaundice, nausea, and vomiting
  1. Elevated potassium
  2. Elevated alkaline phosphatase
  3. Leukocytosis
  4. Hyperbilirubinemia
  5. Elevated transaminases
  1. Emergent drainage of the common bile duct and antibiotics
  2. Antibiotics only
  3. Serial liver function tests
  4. Obtain an abdominal CT scan, with and without contrast
  5. Obtain a complete right upper quadrant ultrasound scan
  1. Perform a HIDA scan.
  2. Obtain an abdominal CT scan with and without contrast.
  3. Perform an endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP).
  4. Perform laparoscopic common bile duct exploration.
  5. Obtain an abdominal x-ray series.

  Author of lecture Gallbladder: Cholangitis

   Kevin Pei, MD

  Kevin Pei, MD


  Customer reviews

  (1)
  5,0 of 5 stars
  5 Stars
  1
  4 Stars
  0
  3 Stars
  0
  2 Stars
  0
  1  Star
  0
   
  Awesome review and introduction into cholangitis!
  By Esmeralda G. on 28. November 2021 for Gallbladder: Cholangitis

  Great class! I loved how clear it was, and how the key points were highlighted