Playlist

57-year-old (Male) after Stroke

by Mohammad Hajighasemi-Ossareh, MD

My Notes
 • Required.
Save Cancel
  Learning Material 2
  • PDF
   USMLE Step 2 Walkthrough 7 Neurology.pdf
  • PDF
   Download Lecture Overview
  Report mistake
  Transcript

  00:01 Tamam çocuklar. Bu çok mühim bir soru ve ciddi derecede önemli.

  00:06 Hemen içeri girelim.

  00:08 Bir nöroloji asistanı, inme hastalarından birini koğuşta görür.

  00:12 57 yaşında erkek hasta sağ tarafındaki felç ile acil servise getirildi.

  00:20 Karısı semptomları fark etti ve hemen 112 ’yi aradı. Üç saat içinde doku plazminojen aktivatörü başlandı.

  00:31 Hastaya nasıl olduğu sorulduğunda, dairesinin ana caddede olduğunu söyledi Sorulan soruları cevaplamak yerine konu dışında konuşuyor gibi görünüyordu.

  00:44 Bilinci yerinde, kas tonusu ve refleksleri normal.

  00:50 Ayak tabanının laterali çizildiğinde, ayak başparmağı eğiliyor ve diğer ayak parmakları içe doğru kapanıyor.

  00:59 Bu durumda etkilenen olası alan aşağıdakilerden hangisidir? Cevap seçimi A: Kaudat çekirdeği; Cevap seçimi B: Cuneus gyrus; Cevap seçimi C: Broca alanı; Cevap seçimi D: Temporal lob; veya - Cevap seçimi E: Arcuat fasikül.

  01:22 Şimdi beraber cevaplamadan önce bir süre kendiniz cevaplamaya çalışın.

  01:30 Tamam, bu çok önemli bir soru, bu yüzden gerçekten buna dikkat edin.

  01:35 Soru özelliklerini inceleyelim.

  01:38 Şimdi bu bir nöroloji sorusu çünkü gelen adam inme hastası.

  01:43 Bize hemen TPA aldığı söylendi, klasik Nöro.

  01:47 Ancak bu iki aşamalı bir soru.

  01:49 Yapmanız gereken ilk şey, bu adamın ne tür semptomları olduğunu anlamaya çalışmaktır ve daha sonra bu tür semptomlar üretecek beyin bölgesini lokalize etmeye çalışmaktır.

  02:01 ve elbette burada kökeni bulmak kesinlikle gereklidir çünkü karmaşık bir Nöroloji  hastası alıyorsunuz ve lezyonu lokalize etmeye çalışıyorsunuz.

  02:10 Şimdi bu, nörolojide lezyonları lokalize etmek USMLE'de kesinlikle yapacağınız bir şeydir.

  02:17 Şimdi bunun üzerinde çalışalım.

  02:19 Birinci adım, teşhisi bulmamız gerekiyor.

  02:22 Hızlıca, hastanın erkek olduğunu ve inme sonrası geldiğini biliyoruz ve inme beynin sol tarafında.

  02:30 Bunu nasıl biliyoruz? Adamın sağ tarafın felçiyle geldiği söyleniyor.

  02:35 Artık motor fonksiyonunu kontrol eden kortikospinal yolun medüller piramitlerde geçtiğini biliyorsunuz, Bu nedenle beynin bir kısmındaki lezyon karşı veya karşı tarafta felce neden olur, yani sağ taraflı felçle geliyorsa, bu sol taraflı bir lezyondur.

  02:55 Ayrıca hastanın akut inme geçirdiğini ve TPA aldığından beri akut inme tedavisi aldığını not ettik hastaneye geldikten sonraki üç saat içinde ve semptom başlangıcı.

  03:08 Şimdi, soru kökünden önemli olarak şunu söyleyebiliriz ki bu hasta çok iyi şekilde iyileşiyor Bilincinin sağlam olduğu söylendi - o komada değil, orada yatıyor, çok uyanık.

  03:24 Bize normal kas tonusu ve normal refleksleri olduğu söylendi, yani spastik değil, hipotonik değil, plejik değil, hiperrefleksik değil - bu yüzden iyi, normal.

  03:37 Ve ayak tabanının yan tarafını çizdiğimizde baş parmağı eğiliyor diğerleri ise içeri doğru kapanıyorsa Babinski negatif, yani patolojik değil.

  03:49 Eğer baş parmağı yukarı gider ve diğer parmakları yelpaze gibi açılırsa bu patolojik bir refleks, yani bu adam çok şanslı Çok şiddetli felç belirtileriyle geldi, TPA aldı ve şimdi refleksleri iyi ve gücü iyi ve Babinski bile normal - süper şanslı.

  04:08 Ama elbette bir şeyler yanlış.

  04:11 Afazi denilen konuşmada zorluk çekiyor, özellikle soru kökünden gibi görünüyor, materyali anlamakta ya da ona ne sorulduğunu bilmekte ya da anlamakta zorluk çekiyor.

  04:25 Ona nasıl olduğunu sorduğumuzda, bize ana caddede yaşadığını söylediği söylendi.

  04:30 Bu bana konuşabildiğini, konuşmasının akıcı olduğunu, cümleler kurarak konuşabildiğini ama ona ne sorduğumu bilmediğini gösteriyor.

  04:36 Şimdi, soru kökünden alacağımız önemli şey, burada ne tür bir afazi var? konuşabildiğinden, konuşmasının akıcı olmasından ve onu anlayabiliyor olmamızdan dolayı, ifade etmesi iyi ama anlama, kavrama veya konuşmaya açık olmada sorun olmasından dolayı duyusal afazi veya diğer adıyla Wernicke afazisi deriz. Bu yüzden birinci adım bu hastanın Wernicke bölgesinde bir lezyonu vardır.

  05:07 Peki, şimdi Wernicke’nin beyindeki alanının nerede olduğunu bilmelisin.

  05:10 Wernicke’nin afazi,  temporal lobda bulunan Wernicke bölgesinde bir lezyondan kaynaklanıyor, özellikle, bunu bilmek zorundasınız. Arka üst temporal lobda bulunuyor, ama eğer sadece Wernicke’nin temporal lobda olduğunu hatırlayabiliyorsanız, sorun değil, çünkü bu sizi doğru cevap olan D şıkkı temporal loba götürür.

  05:38 Yani Wernicke alanındaki bir lezyondan kaynaklı, Bu klasiktir, bu nadir bir soru değil, bunu bilmelisin.

  05:56 Şimdi neden doğru olduklarını ve neden yanlış olduklarını anlamak için diğer cevap seçeneklerinden bazılarını inceleyelim.

  06:02 Şimdi, Wernicke alanı hakkında konuşurken, size biraz daha fazla bilgi vermek ya da bu konuların bazılarını gözden geçirmek için doğru cevapla başlayalım.

  06:11 Şimdi, bu kişinin açıkça duyusal afazisi var.

  06:15 Kelimeleri akıcı bir şekilde söyleyebilirler, bir cümle söyleyebilirler ama anlayamazlar.

  06:20 Şimdi afazi kelimesi, bunun ne anlama geldiğini anlamalısınız.

  06:24 Bu, disfoni adı verilen durum, öğrenilen dilin ifade kaybı olarak tanımlanır, burada vokal kordlar arasından hava geçişi etkilenir.

  06:38 Bu, Nöro’nun değil KBB’nin alanı olabilir; ancak afazi, Nörolojide çok yaygın olan, dil üretiminde zorluk olan ve ağzı, dili ve boğazı vs.

  06:46 hareket ettirmede zorlanabilen, dizartri denen bir şeyden de farklıdır.

  06:51 Bu dizartrik bir konuşmaya neden olur.

  06:58 Şimdi, bir hastayı afazi açısından değerlendirirken, ne tür afaziye sahip olduklarını anlamak için farklı değişkenleri kontrol etmeniz gerekir.

  07:07 Şimdi resme bakarsanız burada, çeşitli özelliklerine dayanarak ne tür afazi olduğunu teşhis edebileceğinize dair güzel bir akış şemanız var.

  07:15 Bu hastanın konuşması akıcı mı? Konuşulanı anlıyorlar mı? Ve tekrar edebilirler mi? Bunlara dayanarak 8 farklı afazi türünden hangisi olduğunu bulabilirsiniz, çok güzel bu şemayı kullanmalısınız.

  07:33 Şimdi bu durumda akış şemasına bakabilir, soru köküne bakabilir ve bu hastanın bir Wernicke afazi olduğunu anlayabilirsiniz.

  07:41 Şimdi, hasta TPA aldı, gerçekten iyi iyileşiyor; yani bildiğimiz şey sol MCA bölgesinde bir lezyonu olduğu çünkü Wernicke alanı temporal lobda ve aynı zamanda sağ taraftaki zayıflıkla geldi, şimdi beyninde sol taraflı bir lezyon olduğunu biliyoruz,  hatta hangi bölgede olduğunu bile biliyoruz, Yani bu sol MCA'nın vasküler bölgesindedir bu farklı inme sendromlarının damar sistemini bilmeniz gerçekten önemlidir çünkü ayrı bir soru olabilirdi, eğer sol MCA’da bir problem olsaydı hangi vasküler alanda lokalize olurdu? Şimdi, basit bir felç dışında afazi yaratabilecek diğer durumlar, vasküler bir hastalık, bir tür beyin kanseri, enfeksiyon veya kafa travması olabilir.

  08:33 Şimdi, burada çok ilginç olan şey, hastalar bu duyusal afazilere sahip olduklarında,.

  08:39 aslında sahip oldukları gerçeğinin farkında değillerdir Buna aslında agnozi denir, olup bitenler hakkında farkındalık eksikliğidir.

  08:49 Şimdi bu, Broca’nın afazisi olan  veya konuşma ifade güçlüğü çeken bir afazisi olan hastalarda hastalarda gördüğünüzden farklıdır. çünkü konuşmalarında sinirli ve üzgündürler bunun nedeni istediklerini söyleyemezler.

  09:05 Şimdi, hastalar aslında Broca afazisi olduğunda,  parafaziler denilen şeyi yaratırlar ya da kelimenin yarısını doğru kullanırlar ya da neologizm adı verilen yepyeni kelimeler oluştururlar oldukça benzersiz - bu yüzden Cevap seçimi D doğru, bu yüzden Wernicke alanı,.

  09:23 temporal lob ve hatta diyeceğim ki, bunun MCA bölgesi olduğunu bilmelisin Şimdi bunları nasıl ortadan eleyebileceğimizi göstermek için diğer cevap seçeneklerine bakalım.

  09:32 Şimdi, A kaudat çekirdeğidir.

  09:36 Şimdi kaudat bazal gangliyonların bir parçası, yani bir hastanın bu kısmında bir inme varsa ve bir konuşmasına bakıyorsak, Aslında beklediğimiz şey afazinin aksine hipokinetik veya hiperkinetik dizartridir.

  09:51 Kaudat nukleus etkilendiğinde ve afazi olmadığında, konuşma bozukluğu ve dizartri yapar. Bunu hemen eleyebilirsiniz.

  10:04 B seçeneği, oksipital lobun korteksinin bir parçası olan cuneus gyrus'dur.

  10:11 Ve bu aslında görsel uyaranları alır ve konuşmayla ilgisi yoktur.

  10:17 Yine bunu hemen eleyebilirsiniz.

  10:22 Şimdi, Broca alanı olan C şıkkı çeldirici bir seçenektir.

  10:28 Şimdi Broca afazisi, hastanın dil akıcılığının zayıf olduğu ve ayrıca kelimeleri ifade etmekte güçlük çekilen bir motor afazidir.

  10:38 Şimdi bilinmesi gereken, Broca afazisine, frontal lobda bulunan Broca alanındaki bir lezyon neden olur.

  10:48 Tamamen farklı bir soru gelebilir ve ilerde bir Broca sorusu alırsanız bunu bilmeniz gerekir.

  10:53 Şimdi, Broca'lı hastalarda frontal lob lezyonu vardır ve ifade etmede güçlük çekerler.

  10:59 Bu kişi akıcı bir şekilde konuşabiliyor ve bütün bir cümleyi söyleyebiliyor, yani Broca olamaz.

  11:05 Duyusal problemleri var, bu yüzden Wernicke olur.

  11:08 Ve son olarak, Arkuat fasikül olan E seçeneği, Broca ve Wernicke’leri birbirine bağlayan gerçek yol ve buna iletim yolu denir çünkü Broca ve Wernicke  afazisi arasında iletim sağlar ve akıcılık ve kavrayış sağlam olurken, hastanın tekrarı zayıf olacaktır.

  11:32 Tamam, şimdi, bu vaka için bazı önemli unsurlardan bahsedelim.

  11:36 Afazi hakkında konuşalım.

  11:39 Şimdi afazi, beyin hasarı nedeniyle dili formüle etmek ve / veya, her ikisi de olabilir, anlamakta zorluktur.

  11:48 Şimdi, inme, afazinin en yaygın nedenidir ve gerçekten akış şemasında gördüğünüz gibi zaten birçok farklı türünü konuştuğumuz afazi tipi var.

  11:58 Bir kişide ne tür bir afazi olduğunu belirlerken akıcılıklarını, kavrayışlarını, tekrarlama yeteneklerini değerlendirmek için sorular sorarız.

  12:10 Şimdi dört ana afaziyi inceleyelim ve akış sayfanızı takip edebilirsiniz.

  12:15 Şimdi ilk olarak Global afazi hakkında konuşalım. Global her şey demektir, tüm küre - böylece konuşmada akıcı olamazlar, kavrayışları yoktur, tekrarları yoktur, hiçbir şey yapamazlar.

  12:28 Bu en kötü hali olup tüm dil tipleri yok olur, bu yüzden global afazi denir.

  12:32 Sonra, Broca afazi var.

  12:35 Şimdi Broca, B'yi bir kuş gibi gagası(beak) olarak düşünmeyi seviyorum, bu şekilde dilde akıcılık yok ama anlayabilirsin ve elbette tekrar edemezsin.

  12:46 Şimdi söylediğimiz gibi Broca afazisi bir frontal lob lezyonudur ve Broca’da dili ifade etme yetersizdir ama anlayabilirsiniz.

  12:57 Yine, Broca gagası, bir kuş gagasında olduğu gibi konuşamayıp, hareket ettiremeyip sadece konuşulanı anlayabilirsiniz.

  13:04 Şimdi, bir sonraki, hastanın aslında iyi akıcılığa sahip olduğu Wernicke afazisidir.

  13:10 Bir şeyler söyleyebilirler ama anlayamazlar ve tekrarlayamazlar ve sorun budur.

  13:16 Duyusal bir afazi olan Wernicke afazili bir hasta, bu anlayamadıkları ama sadece bir şeyler söyledikleri anlamına gelir , sadece konuşurlar ve sadece istediklerini söylerler ve tabii ki tekrar edemezler çünkü sizi anlamadıkları için tekrarlama komutunu da alamazlar.

  13:33 Ve son olarak, konuştuklarında akıcılığı iyi olan iletim afazisi var, iyi anlıyorlar ancak tekrarlayamıyorlar ve aslında bu eğlenceli bir USMLE sorusudur çünkü birçok insan Broca’yı ve Wernicke’yi bilir test katılımcılarının çoğu da, ancak iletim afazi en benzersiz olanıdır çünkü basitçe tekrarlama yeteneğine sahip değillerdir.

  13:57 ve bu genellikle Broca ve Wernicke'yi birbirine bağlayan arkuat fasikülde bir lezyondur, güzel önemli sorulardandır, yani İletim afazisinde basitçe arkuat fasikül lezyonu nedeniyle tekrarlamada eksiklik var.

  14:12 Buradaki tüm afazilerimiz için tedavi konuşma terapisidir. İnsanlar, afaziyi aşmak için teknikler bulmak üzere konuşma terapistleri tarafından değerlendiriliyor.

  14:20 ve sonuçlar gerçekten değişken oluyor.

  14:25 Bazı insanlar için gerçekten iyi ama ne yazık ki bazılarında da yetersiz oluyor.


  About the Lecture

  The lecture 57-year-old (Male) after Stroke by Mohammad Hajighasemi-Ossareh, MD is from the course Qbank Walkthrough USMLE Step 2 Tutorials.


  Author of lecture 57-year-old (Male) after Stroke

   Mohammad Hajighasemi-Ossareh, MD

  Mohammad Hajighasemi-Ossareh, MD


  Customer reviews

  (1)
  5,0 of 5 stars
  5 Stars
  1
  4 Stars
  0
  3 Stars
  0
  2 Stars
  0
  1  Star
  0
   
  JE LA RECOMMANDE
  By Jean-Richard V. on 04. April 2021 for 57-year-old (Male) after Stroke

  cette conférence est simple avec un langage facile a comprendre et une très bonne définition des troubles de langages lie a un AVC, j'aurais aime écouter d autre vidéos sur la topographie des lésions cérébrales dans les différents types d'AVC